Đây là website do một cá nhân yêu mến thầy Hoàng Quý Sơn lập ra.

Mục đích lập ra website này là để lưu trữ và chia sẻ rộng rãi các bài viết, video có giá trị với cộng đồng từ thầy Hoàng Quý Sơn.

Mong những chia sẻ giá trị từ thầy Hoàng Quý Sơn có thể giúp nhiều người hơn nữa có được đời sống an lạc.

Mong nhận được góp ý và chia sẻ rộng rãi website này từ Quý vị độc giả yêu mến thầy Hoàng Quý Sơn.