Niệm phật dược sư - 30 phút - Hoàng Quý Sơn

Ngày đăng: 12:41 PM 18/04/2019 - Lượt xem: 1,400

Nếu chúng ta tinh ý một chút sẽ thấy mặt trời mọc phương Đông lặn phương Tây, nên sáng thì thức dậy làm việc, sinh hoạt bình thường trong ngày, còn chiều tối thì về nhà ngủ nghỉ. Khi chúng ta xem 12 đại nguyện của Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và 48 đại nguyện của Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật thì chúng ta có thể hiểu một bên chủ về đời sống hiện tại của những người còn cần có đời sống, cần lo cho hạnh phúc gia đình, cần phải làm ăn, cần phải phấn đấu vì sự nghiệp mà lợi lạc chúng sinh; còn bên kia chủ về sự Xuất Thế, phước đức lớn, nhiều tiền duyên với Phật Pháp, người thỏa mãn, người đang chờ chết, người tha thiết mong cầu chết và được chết để trở về thế giới A Di Đà. Dĩ nhiên, nó sẽ rất tốt cho những người đã có duyên lành, thắng thiện, không nhiều nghiệp quả, cả đời hạnh phúc, sẵn sàng buông xả, và đang mong cầu vãng sanh Cực Lạc… thì nên tiếp tục Niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy!!!